Kalender

Op de kalender vindt u de data van de geplande Adventure Sportmiddagen Deze data worden steeds aangevuld. Voor Adventure Sportmiddagen kunnen deelnemers vanaf 8 jaar of vanaf 10 jaar individueel of in klein gezelschap op voorhand inschrijven. Ook voor volwassenen is het heel leuk om deel te nemen. Naar mate er meer inschrijvingen zijn worden er meer groepen gevormd.  Deze middagen worden voornamelijk in de schoolvakanties en op vrije- of feestdagen gepland en gaan alleen door bij voldoende deelname. Slecht weer is geen probleem, er worden dan binnen activiteiten aangeboden.

Datum
Tijd

PrijsActiviteit

Data 2023 worden binnenkort vermeld.