Kalender

Op de kalender vindt u de data van de geplande Adventure Sportmiddagen Deze data worden steeds aangevuld. Voor Adventure Sportmiddagen kunnen deelnemers vanaf 10 jaar individueel of in klein gezelschap op voorhand inschrijven. Naar mate er meer inschrijvingen zijn worden er meer groepen gevormd, eventueel naar leeftijd ingedeeld. Deze middagen gaan alleen door bij voldoende deelname. Slecht weer is geen probleem, er worden dan binnen activiteiten aangeboden.

DatumTijdPrijsActiviteit

Adventure Sportmiddag in 2021: data volgen nog.

Prijs: €17,50 per deelnemer