Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming
is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de
website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en Instagram
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden
gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook,Twitter en Instagram
zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter en van Instagram (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die
zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van
pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U
kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het
gebruiksgemak van de website kan beperken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.